Winda i Pustka
ocena: +2+x

TRUDNOŚĆ PRZETRWANIA:

Klasa unknown

  • {$one}
  • {$two}
  • {$three}

Poziom Winda i Pustka to enigmatyczny poziom Backrooms.

Opis:

Oficjalne zgłoszenia przedostania się na Poziom Winda i Pustka są niezmiernie rzadkie ze względu na specyfikę wejścia. Nie wiadomo, ilu Wędrowców w rzeczywistości miało styczność z tym poziomem.

Wejście na poziom pojawia się bardzo rzadko w nieokreślonych odstępach czasu i manifestuje podczas otwarcia dowolnych drzwi standardowego rozmiaru bądź podobnego na dowolnym poziomie. Zamiast oczekiwanej lokalizacji znajdującej się za drzwiami, zauważalna jest obecność nieoświetlone klatki windy wewnątrz podobnie pozbawionego oświetlenia betonowego szybu. Klatka ma wymiary około metr na metr podstawy i 2 metry wysokości, składa się w większości z metalowej kratownicy pokrytej warstwą rdzy, kurzu i sadzy. Wchodząc do wnętrza klatki, dostrzec można podłogę wykonaną z pojedynczej blachy metalowej, która ze względu na korozję posiada kilka dziur, przez które widać niższe części szybu spowite całkowitą ciemnością, podobnie jak górna część szybu. W górnej, niedostępnej części windy, znajdującej się nad klatką widać otwartą skrzynkę z porcelanowymi bezpiecznikami i przewodami, prowadzącymi w górę szybu. Oświetlenie dowolnej strony szybu skutkuje obserwacją jego dalszych identycznych fragmentów.

Jeżeli drzwi zostaną zamknięte, spowoduje to demanifestację windy i powrót "wejścia" do pomieszczenia, do którego prowadzą. Winda nie pojawi się ponownie przy kolejnych próbach.

Wewnątrz klatki windy znajduje się pojedynczy, lekko uszkodzony panel z dwoma plastikowymi przyciskami posiadającymi wypukłe strzałki, odpowiednio do kierunku jazdy. Wciśnięcie przycisku jazdy w górę nie skutkuję żadną reakcją, natomiast użycie przycisku jazdy w dół spowoduje natychmiastowe zamknięcie się drzwi i rozpoczęcie zjazdu windy, któremu towarzyszy dźwięk skrzypiących, metalowych elementów klatki.

Po około 3 minutach zjazdu szyb gwałtownie się kończy, uwidaczniając otoczenie spowite gęstym, szarym dymem niepowodującym problemów z oddychaniem, jednakże posiadającego wysoce nieprzyjemny, palony zapach. Odczuwalny jest silny, nieustający wiatr, przenoszący ze sobą dym; ruchy powietrza nie mają żadnego wpływu na strukturę i jazdę windy. Jasność otoczenia przypomina natężenie oświetlenia podczas wieczoru, a temperatura nie wywołuje dyskomfortu i nie jest specjalnie odczuwalna przez Wędrowca.

Po kolejnej minucie zjazdu winda zatrzymuje się na właściwej powierzchni poziomu. Po wyjściu z klatki winda gwałtownie unosi się, znikając w chmurze dymu.

Ze względu na bardzo ograniczoną widoczność, możliwe jest dostrzeżenie jedynie niecałych dwóch metrów okolicznego terenu, który wydaje się być identyczny bez względu na to, jak długo i w jakim kierunku porusza się Wędrowiec. Podłoże przypomina szary, zbity pył. Po zebraniu garści można dostrzec, że jest to drobny popiół, najprawdopodobniej powstały po spaleniu węgla.

Po dłuższym czasie błądzenia po terenie poziomu Wędrowcy każdorazowo zgłaszają nagłą obserwację w oddali cienistego, wąskiego kształtu przypominającego sylwetkę ludzką — kształt jest wyraźny pomimo znacznego ograniczenia widoczności. Obserwowana postać znajduje się w bezruchu i pozostaje w nim do momentu, w którym po dłuższej obserwacji rozpocznie niezwykle szybkie nacieranie w stronę Wędrowca, nie wykonując przy tym żadnych ruchów i znajdzie się przed wędrowcem w ciągu zaledwie kilku sekund. W momencie, w którym powinno nastąpić teoretyczne zderzenie postaci z Wędrowcem, osoba pojawi się nagle w miejscu przed drzwiami, za którymi nastąpiła manifestacja windy. Ponowne otwarcie drzwi ujawni za nimi jedynie normalną lokację, która powinna się za nimi znajdować. Zjawisko to stanowi Wyjście z poziomu.

Z powodu specyfiki możliwości przedostania się na Poziom Winda i Pustka informacje o nim są szczątkowe i niedokładne, dotychczas nie udało się uzyskać materiałów o dostatecznej jakości samego Poziomu, natomiast fotografie i inne materiały, na których została uwieczniona winda, są z nieznanej przyczyny nieostre lub uszkodzone. Warto zauważyć, że byty mogą również wejść do windy i rozpocząć nią podróż, jednak z nieznanej przyczyny znikają natychmiastowo po przekroczeniu końca szybu. W przypadku dwóch Wędrowców chcących dostać się na ten poziom, mogą dokonać tego z powodzeniem i następnie podążać w dwóch niezależnych kierunkach. Obserwacja bytu nastąpi bez względu na jakąkolwiek okoliczność i wydaje się być przypadkowa dla każdej osoby. Gdy dwóch Wędrowców będzie pozostawało w zasięgu swojego wzroku i nastąpi obserwacja bytu, późniejsze przeniesienie odbędzie się równocześnie dla obydwu osób.

Kwestia egzystencji tajemniczego bytu na Poziomie Winda i Pustka pozostaje niewyjaśniona, podobnie jak jego natura i zachowanie. Nie wiadomo, dlaczego spotkanie z nim powoduje nagłe, wydostanie się z poziomu. Wszelkie próby ataku skierowane w byt skutkują jego natychmiastową reakcją nacierania w stronę Wędrowca, skutkującą przeniesieniem z powrotem na poziom wyjściowy. Ze względu na brak materiałów uwieczniających byt, stworzony został portret pamięciowy przedstawiający jego ogólny wygląd. Grafika została zamieszczona poniżej.

cien.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License