Polskie Podwarstwy

Czym są Podwarstwy?

Podwarstwy są miejscami, które patrzą na istniejący już poziom z innej perspektywy. Są dwa typy Podwarstw —- „Podpoziomy" i „Pokoje". Podpoziomy są miejscami, które nawiązują do swojego pierwotnego poziomu, ale są odmienne na swój sposób. Pokoje natomiast są pomieszczeniami, które są zbyt małe, aby mogły być nazwane oddzielnymi poziomami. Zazwyczaj znajdują się w zwykłych poziomach, lecz nie zawsze tak musi być.

Główna lista Podpoziomów

Podpoziomy mają na celu rozwinięcie i pogłębienie historii zawartej w zwykłym poziomie. Można je nazwać przekształceniem poziomu, do którego nawiązują; poziomu w poziomie; lub też poziomem między poziomami. Podpoziom jest zazwyczaj mniejszy od oryginału, ale ma więcej szczegółów. Każdy poziom może mieć tyle podpoziomów, ile jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, dopóki mają ten sam zamysł co oryginalny poziom.

Uwaga. Na tej stronie wstawiane są prace oryginalne, nie tłumaczenia.


Zwykłe Polskie Podpoziomy:

Wymienione są tutaj Podpoziomy z listy zwykłych Poziomów:

Poziom PL-11:
Poziom PL-37:

Polskie Podpoziomy Engimatyczne:

Wymienione są tutaj Podpoziomy Enigmatyczne z listy Poziomów Enigmatycznych:

.


Lista Polskich Pokojów:

Pokoje są specyficznymi miejscami, które pojawiają się na konkretnych Poziomach. Pokoje zwykle mają ten sam schemat i wystrój co Poziom na którym się pojawiają. Pokoje nie są nieskończone, ani nie są zbyt duże — dlatego właśnie są klasyfikowane jako Pokoje.


Polskie Zwykłe Pokoje:

Wymienione tutaj Pokoje można łatwo znaleźć, zwykle tylko na jednym Poziomie:


Inne Polskie Pokoje:

Wymienione tutaj Pokoje mają nieznane punkty wejścia, są zwykle niestabilne.

.

hub
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License