Lista Podwarstw

Czym są Podwarstwy?

Podwarstwy są miejscami, które patrzą na istniejący już poziom z innej perspektywy. Są dwa typy Podwarstw —- „Podpoziomy" i „Pokoje". Podpoziomy są miejscami, które nawiązują do swojego pierwotnego poziomu, ale są odmienne na swój sposób. Pokoje natomiast są pomieszczeniami, które są zbyt małe, aby mogły być nazwane oddzielnymi poziomami. Zazwyczaj znajdują się w zwykłych poziomach, lecz nie zawsze tak musi być.

Główna lista Podpoziomów

Podpoziomy mają na celu rozwinięcie i pogłębienie historii zawartej w zwykłym poziomie. Można je nazwać przekształceniem poziomu, do którego nawiązują; poziomu w poziomie; lub też poziomem między poziomami. Podpoziom jest zazwyczaj mniejszy od oryginału, ale ma więcej szczegółów. Każdy poziom może mieć tyle podpoziomów, ile jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, dopóki mają ten sam zamysł co oryginalny poziom.


Zwykłe Podpoziomy:

Wymienione są tutaj Podpoziomy z listy zwykłych Poziomów:

Poziom 0:

Poziom 4:

Podpoziomy Engimatyczne:

Wymienione są tutaj Podpoziomy Enigmatyczne z listy Poziomów Enigmatycznych:

.


Lista Pokojów:

Pokoje są specyficznymi miejscami, które pojawiają się na konkretnych Poziomach. Pokoje zwykle mają ten sam schemat i wystrój co Poziom na którym się pojawiają. Pokoje nie są nieskończone, ani nie są zbyt duże — dlatego właśnie są klasyfikowane jako Pokoje.


Zwykłe Pokoje:

Wymienione tutaj Pokoje można łatwo znaleźć, zwykle tylko na jednym Poziomie:

Level 0:

Inne Pokoje:

Pomieszczenia te nie są związane z żadnym konkretnym poziomem ani grupą poziomów. W związku z tym ich właściwości nie zależą od obszarów, z których można się do nich dostać - są za to związane z czynnikami środowiskowymi lub niewytłumaczalnymi. Ich atrybuty są odrębnymi, nieokiełznanymi istotami - obcymi nawet dla dzikiej liminalności.

hub
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License