Priorytetyzacja Tłumaczeń

Jest to lista artykułów, których tłumaczenie ma wyższy priorytet. Ta lista jest przewodnikiem po tym, które artykuły powinny (a nie muszą) zostać przetłumaczone w pierwszej kolejności, aby osiągnąć obecny cel - uznanie Wiki Backrooms Polska za oficjalną filię oraz podniesienie jakości wiki.

Każdy może tu dodać artykuł lub zmienić jego status. Proszę posortować nowe wpisy według ważności: Na samej górze poradniki i strony pomocnicze, następnie Poziomy, potem Byty i Obiekty, Poziomy z innych filii niżej, na dole Opowieści, Byty/Poziomy Enigmatyczne Huby i inne artykuły.

Proszę o wpisanie swojego nicku w miejsce kreski, tak aby wszystkie miejsca były wypełnione. Ponadto prosiłbym o wysłanie linku do oryginału na #rezerwacja-tłumaczeń (jeśli nie jesteś na discordzie, to nie musisz tego robić).
Bardzo przyspieszy to i ukierunkuje działalność polskiej filii, dzięki czemu będziemy mieć już ważniejsze strony.

W przypadku tworzenia poradników nie musicie kierować się treścią z strony angielskiej - możecie zawrzeć tam to, co uważacie za potrzebne. Możecie dodawać tam oczywiście informacje od siebie. Poradnik służy użytkownikom i ma charakter pomocniczy, nie musi to być dokładne tłumaczenie.


Priorytety C, D i E są obecnie zamknięte, ale nie oznacza to, że nie możesz tłumaczyć prac należących do tych kategorii. Zarezerwuj je po prostu na #rezerwacja-tłumaczeń lub na tej stronie.

Obowiązują następujące kategorie:

  • A: Superultramega-ważne artykuły, np. poradnik, strona informacyjna lub pomocnicza.
  • B: Bardzo ważne artykuły, np. dotyczące najważniejszych mechanik w Backrooms oraz strony w pierwszej dziesiątce1 lub najlepiej oceniana praca z innej filii.

Obecnie nieużywane kategorie priorytetyzacji:

  • C: Ważniejsze artykuły, np. artykuły w pierwszej pięćdziesiątce i pierwszej dziesiątce innych filii.
  • D: Ważne artykuły, np. artykuły, do których odnośniki znajdują się w artykule A.
  • E: Artykuły umiarkowanie ważne, np. artykuły, do których odsyła artykuł B, lub nad którymi obecnie trwają prace i które nie mają wysokiego priorytetu

Również niżej można znaleźć kategorię "NIEAKTUALNE", jest to kategoria dla nieaktualnych tłumaczeń będących na stronie. Wszelkie zmiany na angielskiej wiki przyczyniają się do aktualności danych artykułów, jak np. przepisanie artykułu, dodanie/zabranie części w nim zawartych itd. Kategoria ma za zadanie utrzymywać porządek wśród tłumaczeń, aby było wiadomo czy osoba, która przetłumaczyła starszą wersję, będzie chciała przetłumaczyć tą nowszą.


W miejsce "Status" należy wpisać: Nie rozpoczęto / W trakcie / Czeka na Greenlight / Porzucono / Inne (Napisz). Można tam również napisać dodatkowe informacje.

Po zakończeniu tłumaczenia, wpis powinien być usunięty z tabelki lub status powinien zostać zmieniony


Wzór do tabelki:
|| [[[nazwa-strony|Tytuł (Tłumaczenie)]]] || [link-do-oryginału Nazwa Artykułu] || [[*user NazwaX]] || 
|||||||||| Status ||  • Priorytet D

    Artykuł Oryginał Użytkownik
    Na tą chwilę nie ma żadnych artykułów w Priorytecie D


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License