Poziom PL-47
ocena: +7+x

TRUDNOŚĆ PRZETRWANIA:

Klasa 3

 • {$one}
 • {$two}
 • {$three}

Poziom PL-47 to 47. Poziom Backrooms. Odkrycia dokonano 13 października 2004 roku.

Opis:

Poziom PL-47 charakteryzuje wygląd przypominający typową klatkę schodową budynku mieszkalnego wykonanego w technologii wielkopłytowej. Ściany poziomu pomalowane są żółtą farbą olejną, natomiast podłoga wyłożona jest szarymi płytkami kamiennymi. W niektórych miejscach wzdłuż ścian widoczne są korytka elektryczne z przewodami wewnątrz nich oraz metalowe rury. Przewody są pod napięciem i ich przerwanie okazjonalnie spowoduje wyłączenie światła. Wewnątrz rur najprawdopodobniej przepływa nieokreślona ciecz.

schody.jpg

Poziom PL-47; widok na piętro.

Lokacja podzielona jest na poszczególne piętra, połączone ze sobą dwoma rzędami schodów z łączącym je półpiętrami. Półpiętra charakteryzuje występowanie otworów zabudowanych poszarzałymi, zabrudzonymi i matowymi luksferami, za którymi przestrzeń jest najwidoczniej pozbawiona oświetlenia. Dotychczasowo nie zdołano dotrzeć do tej przestrzeni, gdyż próby uszkodzenia luksfer kończą się niepowodzeniem. Jedyne naturalne dla tego poziomu źródło światła stanowią pojedyncze okrągłe oprawy ze zwykłymi żarówkami 40 watowymi [W], umieszczone wybiórczo pod sufitami pięter i półpięter. Niektóre lokalizacje pozbawione są oświetlenia ze względu na uszkodzenie lub brak żarówek. Podobnie do poprzedniego, istnieją kondygnacje charakteryzujące się złuszczeniem farby i występowania surowego betonu w roli podłoża; kondygnacje te najczęściej, lecz nie zawsze, pozostają nieoświetlone. Zalecane jest, aby unikać miejsc pozbawionych oświetlenia.

Poziom charakteryzuje występowanie anomalii dotyczącej rozlokowania poszczególnych pięter względem siebie. Niezależnie od tego, w którym kierunku podejmie się podróż, niemożliwe jest dojście do ostatniego bądź najniższego piętra. Podobnie możliwość bezpośredniego powrotu na poprzednią kondygnację należy do rzadkości i często powoduje zagubienie poszczególnych wędrowców stanowiących część zorganizowanej grupy. Długotrwałe podróżowanie pomiędzy kondygnacjami może spowodować napotkanie na występujące anomalie konstrukcyjne, do których należy niestandardowa liczba stopni, dodatkowe półpiętra, niepraktyczne ułożenie szeregu schodów tworzących zejścia i analogicznie podejścia między nimi, bez stosowania półpięter. Szczególne przypadki dotyczą odnajdywania schodów ślepo zakończonych w obrębie ściany, ich całkowitego braku bądź ekstremalnych struktur nieeuklidesowych.

Z powodu wyżej opisanej anomalii nie wiadomo, ile w rzeczywistości pięter znajduje się na Poziomie PL-47.

Każde piętro posiada pomieszczenie pełniące rolę korytarza, w którym znajdują się najczęściej 3 drzwi, aczkolwiek zgłaszane są przypadki odnajdywania ilości większej bądź mniejszej. Każde z drzwi jest identyczne wyglądem — materiał przypominający wygładzone drewno jest pomalowany farbą olejną na ciemnobrązowy kolor, natomiast klamka wykonana jest z czarnego plastiku. Brak otworu na klucz. Na każdym skrzydle umieszczona jest numeracja różniąca się sposobem wykonania: od zwyczajnej plakietki, do bogato zdobionego znaku, aż po niestaranne napisy stworzone za pomocą różnych metod, przykładowo farba lub flamaster. Numeracja drzwi jest nieuporządkowana i pozbawiona praktycznego sensu — liczby umieszczone są sprzecznie w stosunku do znajdującej się w pobliżu numeracji, osiągają absurdalne wartości (również ujemne) bądź w miejscu standardowej numeracji umieszczone jest działanie lub wyrażenie matematyczne, niejednokrotnie wysoce skomplikowane.

korytarz.jpg

Jedna z kondygnacji Poziomu PL-47.

Część z odnajdywanych drzwi jest niemożliwa do otwarcia ze względu na różne występujące czynniki. Niektóre wejścia wydają się być trwale zamknięte, w innych przypadkach obserwowane jest zastosowanie różnego rodzaju barykad i blokad mających na celu uniemożliwić otwarcie drzwi, bądź próba skorzystania z klamki kończy się jej uszkodzeniem.

Drzwi możliwe do otwarcia najczęściej prowadzą na inne piętro Poziomu PL-47. Mniejsza liczba stwierdzonych przypadków dotyczy odkrycia konkretnego Pokoju o charakterystycznych cechach, przy czym dany Pokój zawsze nosi tę samą numerację i drzwi prowadzące do niego mogą pojawić się na dowolnej kondygnacji. W rzadkich przypadkach drzwi o konkretnych numerach stanowią przejście do innego Poziomu.

Pomimo braku numeracji pięter, odkryto powtarzające się kondygnacje mogące również zostać określone typem Pokoju.

Bazy, Posterunki i Społeczności

Baza "Piętro Checkpoint"

 • Powtarzalna, w pełni poznana i bezpieczna kondygnacja Poziomu PL-47.
 • Zagospodarowana przez członków Polskiego Komitetu Odkrywców jako bezpieczny przystanek na tym Poziomie.
 • Drzwi z numerem "-761233" oraz "941" znajdujące się na kondygnacji stanowią wejście do niej.
 • Drzwi z numerem "√61" znajdujące się na tej kondygnacji są stale otwarte celem zapewnienia przejścia do bezpiecznego Pokoju, zagospodarowanego jako część Bazy.
 • Dostać się na Piętro można również poprzez standardowe przejście schodami. Bazę można rozpoznać po rozdzielającej klatkę schodową i korytarz barykadzie.
 • Znajduje się tu wmontowany w ścianę kran zawierający Wodę Migdałową.
 • Stacjonuje tu co najmniej 6 członków PKO, którym można zgłaszać wszelkie zaobserwowane anomalie poza barykadą.

Wejścia i Wyjścia:

Wejścia:

Na Poziom PL-47 można wejść poprzez przejście przez konkretne drzwi na danym Poziomie. Ich spis znajduje się poniżej.

Ponadto, na Poziom PL-47 można dostać się również poprzez:

 • Znalezienie czarno-białych zdjęć klatki schodowej w czarnych pokojach Poziomie PL-22 i ich podarcie;
 • Narysowanie na ziemi drzwi na Poziomie PL-33. Spowoduje to przefazowanie na ten Poziom.

Wyjścia:

 • Drzwi z numeracją "31047" prowadzą do Poziomu, z którego dany Wędrowiec dostał się na Poziom PL-47.
 • Drzwi z numeracją "0-0" prowadzą na Poziom PL-01;
 • Drzwi z numeracją "8" oraz "5731+235" prowadzą na Poziom PL-12;
 • Drzwi z numeracją "1947" prowadzą na Poziom PL-37;
 • Drzwi z numeracją "(log(√(344))×cos(19,4))×e^(9)" prowadzą na Poziom PL-50.

Opisy poszczególnych Pokoi odkrytych na Poziomie PL-47

Pokój "√61"

 • W stanie pierwotnym przestrzeń, przypominająca opuszczone w pośpiechu mieszkanie urządzone w stylu modnym w latach 80 XX wieku w Polsce.
 • Trwale przynależący do Bazy "Piętro Checkpoint".
 • Nie jest możliwe dostanie się do niego innymi kondygnacjami.

Pokój "303"

 • Otwarcie drzwi skutkuje dostrzeżenie całkowitej ciemności, niemożliwej do oświetlenia źródłami światła.
 • Wędrowcy zgłaszają, iż pomimo braku dostrzeżenia czegokolwiek wewnątrz, wyczuwają obecność bliżej nieokreślonej "złej siły" znajdującej się w głębi pomieszczenia, która po chwili rozpoczyna nacieranie w stronę osoby, która otwarła drzwi.
 • Silny impuls nakazuje Wędrowcom natychmiastowe zamknięcie drzwi. Z niewiadomej przyczyny działanie to jest niemożliwe przez chwilę, po czym zatrzaśnięcie drzwi określane jest jako wykonane "w ostatniej chwili".

Pokój "135"

 • Znajduje się tam pomieszczenie wydzielone kratą, oświetlone przez pojedynczą lampę rtęciową. W środku pomieszczenia ustawiona jest figura humanoidalna wykonana z manekina, posiadającego zamiast głowy klatkę latarni gazowej ze znajdującą się wewnątrz żarówką.
 • Wewnątrz kukły znajdują się różnorakie elementy elektroniczne i mechaniczne. Ze względu na brak widocznego wprowadzenia zasilania niemożliwe jest jej uruchomienie.
 • Obok postaci, na podłodze pomieszczenia wydrapany jest napis "Powróć".

Pokój "1001000"

 • Wewnątrz pomieszczenia znajdują się dwa leżące, ludzkie szkielety. Czaszki nieustannie dokonują powtarzalne, trzęsące ruchy.
 • Obok szkieletów widnieje drewniana tabliczka z napisem "100!000 Pro Morte"

"Piętro Manekina"

 • Pokój będący w zasadzie kondygnacją jest powtarzającą się lokalizacją. Pokój oświetlony jest tylko jedną żarówką, przez co pozostała część pozostanie spowita w ciemności, w której widoczne są drzwi o nieokreślonej liczbie.
 • Dokładnie w prawym rogu nieoświetlonej części korytarza stoi manekin kobiecy o uśmiechniętym wyrazie twarzy i długich, spiętych włosach. Każdorazowe dostrzeżenie kukły spowoduje, iż rozpocznie ona poruszanie się i natychmiastowe, szybkie podążanie w stronę Wędrowca z wyciągniętymi rękoma.
 • Szybkie przejście kilku kondygnacji jest skuteczne w zagubieniu postaci.

Pokój "2011"

 • Pokój prowadzi do obszernego pomieszczenia, do którego dostęp zapewniają kratownicowe schody przyłączone do platformy znajdującej się bezpośrednio za drzwiami.
 • Pokój jest silnie oświetlony i znajduje się w nim przedstawienie potoku z dwoma niewielkimi łąkami porośniętymi pojedynczymi drzewami.
 • Wszystkie elementy są sztuczne i przedstawiają nierzeczywiste kolory: trawa posiada błękitno-cyjanowe zabarwienie, natomiast drzewa o szarej korze pokryte są liśćmi w pojedynczych kolorach żółtego, czerwonego i niebieskiego.
 • Według Wędrowców, w Pokoju panuje chłód określany jako "przyjemny i orzeźwiający".

"Piętro Lodowe"

 • Kondygnacja z niewiadomej przyczyny pokryta w całości cienką warstwą lodu.
 • Z powodu braku oświetlenia możliwe jest dostrzeżenie jedynie najbliższych drzwi o numerze "9901", które również są zamarznięte.

Opisy wydarzeń mających miejsce na Poziomie PL-47

 • Podczas podążania schodami i dostrzeżeniu nieoświetlonej kondygnacji można zauważyć, iż oświetlenie na niższej również zanikło i jedyne źródło światła stanowi żarówka znajdująca się na półpiętrze. Usłyszeć można wtedy nieustanny dźwięk przypominający wiercenie dochodzący z niższych bądź wyższych poziomów. Należy wówczas kontynuować podróż w kierunku przeciwnym do dźwięku.
 • Częstym zjawiskiem jest chwilowe zaniknięcie całego oświetlenia, które następnie powraca. Zjawiskom tym towarzyszy cichy dźwięk dochodzący z niższej kondygnacji, przypominający używanie przełącznika światła. Należy zauważyć, iż obiekty takie nie występują na Poziomie PL-47.
 • Wędrowcy okresowo zgłaszają usłyszenie krótkiego, męskiego krzyku z odległej kondygnacji.
 • Nierzadko możliwe jest wyczucie intensywnej woni, przypominającej metal lub paloną gumę.
 • W przypadku zachowania całkowitej ciszy przez Wędrowców można usłyszeć ciche dźwięki dochodzące z wyższych lub niższych kondygnacji, przypominających pojedyncze kroki.
 • W przypadku wejścia do ciemnego korytarza, wychodzenie z niego może skutkować dostrzeżeniem braku oświetlenia schodów. Usłyszeć można wówczas głośne dźwięki z górnych kondygnacji, przypominające nienaturalnie szybkie zbieganie po schodach. Należy tu zauważyć, iż schodzenie to nie ma charakteru przeskakiwania między schodami, lecz normalnie niemożliwego do osiągnięcia w prędkości dokładnego uderzania w każdy stopień osobno. Źródło dźwięków nie zostało dotychczas poznane, a ono samo wydaje się w szybkim tempie zbliżać w stronę Wędrowca.
Uwaga: Powyższe listy są stale uzupełniane w przypadku nowych odkryć.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License