Poziom PL-4
ocena: +14+x

TRUDNOŚĆ PRZETRWANIA:

Klasa 0

 • {$one}
 • {$two}
 • {$three}

Poziom PL-4 jest czwartym polskim poziomem Backrooms. Został odkryty 13.04.1970.


Opis:

Podziemia_Browaru_Sobotka-Gorka_Korytarz.jpg

Zdjęcie Poziomu PL-4.

Poziom PL-4 to system połączonych ze sobą różnej wielkości betonowych korytarzy i pomieszczeń. Podłogi i ściany większości z nich są wyłożone identycznymi płytkami z białego marmuru, o powierzchni 20 cm². Większość obiektów znajdujących się na tym Poziomie, podobnie do ścian czy podłoża, są mniej lub bardziej zniszczone. Nieznane są dokładne przyczyny takiego stanu rzeczy. Dotychczas odkryte i udokumentowane obszary Poziomu PL-4 mają łączną powierzchnię 6 000 000 km². Warto również odnotować, że na terenie całego odkrytego Poziomu w powietrzu można znaleźć nieznaną wcześniej substancję halucynogenną.

Łazienki to zespół kilkudziesięciu położonych obok siebie pokoi, zajmujący łącznie obszar prawie 1 km². Można w nich znaleźć 93 toalety, 188 umywalek i 27 kabin prysznicowych. W niektórych umywalkach jest bieżąca, lecz najczęściej zimna, woda. Dotyczy to także pryszniców. Zaś żadna z odkrytych toalet nie posiadała działającej spłuczki, mimo obecności wody w muszli klozetowej. W Łazienkach często można napotkać innych wędrowców, gdyż są one jednym z niewielu punktów orientacyjnych na terenie Poziomu.

Studzienki to występujące w niektórych miejscach Poziomu PL-4 pokoje o powierzchni 12 m². Po środku tych pokoi stoją pokryte marmurowymi płytkami, betonowe studnie w kształcie okręgu o średnicy 2 metrów. Poszczególne obiekty różnią się od siebie głębokością i ilością przechowywanej wody. W każdym pokoju Studzienek znajduje się metalowe wiadro i lina odpowiadająca długością głębokości danej studni. Tutejsza woda jest, pomimo wszechobecnego brudu, zawsze czysta i nadaje się do spożycia. Sprawia to, że tego typu pokoje są często poszukiwane przez wędrowców. Niestety nie można ich traktować jako niewyczerpanego źródła wody, gdyż zapas wody w Studzienkach jest ograniczony.

Old-Destroyed-Shell-Sink-Bathroom-6282446.png

Zdjęcie Łazienek.

Jak dotąd nie udało się potwierdzić istnienia na Poziomie PL-4 jakichkolwiek bytów. Jednakże co jakiś czas do pracowników Komitetu docierają historie różnych wędrowców, mówiące o nieustannym uczuciu bycia obserwowanym, zauważonych kątem oka ruchach cieni, czy też trudnych do opisania odgłosach, pochodzących z nieznanego źródła.1


Kolonie i Forpoczty

11. Forpoczta Polskiego Komitetu Odkrywców

 • Jest zlokalizowana w pokoju leżącym 300 metrów od wyjścia na Poziom PL-3, obok jednej ze Studzienek.
 • Stacjonuje w niej od 2 do 5 pracowników Komitetu.
 • Do jej zadań należy zapewnienie ochrony wędrowcom przybywającym z Poziomu PL-3 oraz komunikacja z 23. Forpocztą.

4. Forpoczta Polskiego Komitetu Odkrywców

 • Jest zlokalizowana w pobliżu Łazienek, między dwoma Studzienkami.
 • Stacjonuje w niej od 10 do 20 pracowników Komitetu.
 • Do jej głównych zadań należy dalsza eksploracja Poziomu PL-4, pomoc wędrowcom i zarządzanie zapasami wodnymi pozostałymi w jednej ze studzienek.
 • Jest jedną z pierwszych placówek Komitetu w Backrooms.
 • Jej działanie zostało wznowione w 1990 roku, po niemal 20-letniej przerwie.2

Wejścia i Wyjścia

Wejścia

 • Po wejściu do jednej z jaskiń na Poziomie PL-2 przeniesiesz się tutaj.
 • Na ten poziom dostać można się także poprzez fazowanie.

Wyjścia

 • Jeżeli zaśniesz na tym poziomie, jest szansa, że obudzisz się na Poziomie PL-7.
 • Przejście przez drewnianą klapę w podłodze jednego z pokoi zaprowadzi cię na Poziom PL-3.
 • Przejście przez niektóre ze ścian przeniesie cię na Poziom PL-5.
 • Wejście do jednej z kabin przeniesie cię do toalety na Poziomie PL-9.

Dodatkowa dokumentacja

Poniższe nagranie zostało znalezione w archiwach 4. Forpoczty po wznowieniu jej działania w kwietniu 1990 roku. Podejrzewa się, że jego autorem był jeden z pracowników Polsko-Radzieckiego Komitetu Współpracy Międzywymiarowej, organizacji-matki obecnego Komitetu. Według oficjalnych raportów, 4. Forpoczta została zamknięta w połowie 1972 roku, po tym jak jej personel został odnaleziony martwy. Po zbadaniu ran zadanych odkrywcom, za przyczynę śmierci każdego z nich uznano pojedynczy strzał w głowę z bliskiej odległości. Jeszcze jedno ciało, z takimi samymi obrażeniami, znaleziono kilkaset metrów od Forpoczty, na skraju Łazienek.O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License