Poziom PL-15
ocena: +4+x
181_St_Elevators_%2850184724056%29.jpg

Zdjęcie Obszaru 5 zrobione przez nieznanego autora.

Poziom PL-15 jest piętnastym polskim poziomem Backrooms.

Opis:

Poziom PL-15 jest podzielony na kilka obszarów, które często się powtarzają. Na poziomie znajduje się 9 różnych stref, a dostanie się na każdą z nich, zależy od szczęścia, ponieważ windy prowadzą losowo na każdy obszar. Gdy raz pojedzie się jedną windą na jakąś strefę, nie można tą samą windą wrócić na poprzednią. Można przejść do poprzedniego obszaru tylko wtedy, gdy inna winda na strefie, na której się znajdujesz, odjedzie.1 Także można wrócić się do poprzedniego obszaru, poprzez przywołanie windy ze wcześniej napotkanego. Niektóre strefy są bezpieczne i można na nich zamieszkać, lecz niektóre są niebezpieczne i osiedlenie się na nich jest śmiertelnym ryzykiem. Poniżej znajdują się pliki poszczególnych obszarów na Poziomie PL-15.

Możliwość natknięcia się na wszystkie obszary w procentach:

Obszar Spotkanie w %
Obszar 1 39%
Obszar 2 5%
Obszar 3 15%
Obszar 4 4%
Obszar 5 13%
Obszar 6 12%
Obszar 7 4%
Obszar 8 6%
Obszar 9 2%

Bazy, Posterunki i Społeczności:

Na tym poziomie są bazy, posterunki i społeczności, lecz ich udokumentowanie jest trudne, przez losowość wind na tym poziomie.

Wejścia i Wyjścia:

Wejścia

  • Odnalezienie windy na Poziomie PL-9, PL-22, PL-25, i zejście nią niżej, zaprowadzi na ten poziom.
  • Jeżeli dostałeś się na Poziom PL-47 przez Poziom PL-15 i przejdziesz tam przez drzwi z numeracją "31047" pojawisz się z powrotem tutaj.

Wyjścia

  • Znalezienie dziury w ścianie na pierwszym obszarze i przejście przez nią, zaprowadzi cię na Poziom PL-6, a odnalezienie lustra na tym obszarze i przez niego przeniknięcie, zaprowadzi na Poziom PL-22,
  • Znalezienie zardzewiałych drzwi na trzecim obszarze i przejście przez nie zaprowadzi cię na Poziom PL-8,
  • Odnalezienie dziury w podłodze na piątym obszarze i wskoczenie do niej, zaprowadzi cię na Poziom PL-16 lub na Poziom PL-19,
  • Znalezienie fioletowych drzwi na szóstym obszarze i przejście przez nie, zaprowadzi cię do jednego z pokoi purpurowego bloku mieszkalnego na Poziomie PL-25,
  • Drzwi z numeracją "15√0" na szóstym obszarze Poziomu PL-15 doprowadzą cię na Poziom PL-47.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License