Polskie Byty Enigmatyczne
Przejdź do Listy Zobacz też Polskie Byty lub spróbuj Losowy Byt?

W uniwersum…
…Enigmatyczne Byty są specyficzną grupą istot, które są wystarczająco potężne, aby spowodować rozległe zniszczenia lub niestabilności, a ich dokumentacja ma daleko idące implikacje dla Backrooms jako całości.

Istoty te są zazwyczaj niezwykle niebezpieczne i nieprzewidywalne, choć nieliczne z nich są życzliwe i chętne do współpracy. Większość z nich posiada unikalne właściwości i zachowania, których nie można jeszcze zrozumieć ani wyjaśnić.

Relacje naocznych świadków tych bytów są często skąpe, z różnych powodów, od niskiego wskaźnika przeżywalności spotkań po efekty autocenzury. Ze względu na ten brak informacji, ta kategoria bazy danych wyjątkowo potrzebuje was — tak, was! — aby pomóc rozszerzyć ją o większą ilość informacji!

Poza uniwersum…
…czasami byt jest na tyle wyjątkowy, że zasługuje na własną klasyfikację jako enigmatyczny — zazwyczaj ze względu na daleko idące implikacje dla fabuły Backrooms. Wiki nie posiada jednego spójnego kanonu, a wszechświat jest całkowicie plastyczny ze strony na stronę, więc nie krępuj się tworzyć całkowicie niszczących świat bytów na tę listę!

Lista Bytów Enigmatycznych

— aktualny artykuł
— artykuł jest w trakcie przepisywania
— nieaktualny artykuł

hub
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License