Byt PL-63 - "Molochy"
ocena: +7+x

Numer Bytu: PL-63

Występowanie: Niektóre Poziomy o charakterystyce otwartych lokalizacji z własnym krajobrazem.

molochy.jpg

Byty PL-63.

Opis:

Molochy przypominają pojedyncze przemysłowe konstrukcje kominowe, posiadające zdolność do aktywnego poruszania się po terenie poziomu, na którym zostaną dostrzeżone.

Zachowanie:

Molochy zazwyczaj pozostają w stanie bezruchu, który długotrwale utrzymują, przez co są praktycznie niemożliwe do odróżnienia od zwykłych kominów. Zazwyczaj znajdują się w sporej odległości od Wędrowca, a pierwszą oznaką rozpoznania ich rzeczywistej natury jest możliwe do odnotowania umiejscowienie konstrukcji w nietypowym i często niepraktycznym miejscu, takim jak pusty horyzont, środek pola bądź lasu itp.

W górnych elementach Molocha można dostrzec pojawienie się załączających i po chwili gasnących świetlnych punktów, które do złudzenia przypominają światła ostrzegawcze umieszczane na tego typu konstrukcjach. Punkty te są zdolne do emisji skupionych promieni świetlnych przeszukujących okazjonalnie tereny okoliczne Molochowi; w przypadku, gdy Wędrowiec będzie poruszał się w sposób nieukrywający swojej obecności, może zostać oświetlony przez te promienie i wiąże się to jednoznacznie z zauważeniem Wędrowca przez byt.

Po zauważeniu osoby Moloch wyda z siebie wokalizację donośnego dźwięku, przypominający basowy ryk syreny okrętowej, czemu towarzyszyć może wyrzut gęstej chmury czarnego dymu i rozpocznie nacieranie w stronę Wędrowca obranego za cel. Molochy poruszają się w linii prostej, nie zwracając uwagi na przeszkody, które z łatwością niszczą.

Rozpoczęcie ruchu Molocha wydaje się być stosunkowo ciężkie, aczkolwiek byty potrafią poruszać się z maksymalną prędkością nawet 110 [km/h] podczas pościgu za Wędrowcem, przez co ucieczka przed nimi jest bardzo trudna, a nawet często niemożliwa. Podczas całego pościgu byt będzie kontynuował emisję charakterystycznych dla siebie trąbiących dźwięków.

Obecnie nie odkryto sposobu, w jaki Molochy rzeczywiście zabijają swoje ofiary. Znalezienie schronienia znajdującego się pod powierzchnią gruntu jest skuteczną metodą na przeczekanie i jednocześnie przeżycie ataku bytu. Obecność Molocha bezpośrednio nad Wędrowcem jest opisywana jako wysoce negatywne i traumatyczne doznanie. Relacja jednego z Wędrowca przedstawia to następująco:

[…] to tak, jakbyś nagle znalazł się wewnątrz ogromnej maszyny, która buczy i huczy rezonując przez twoje żebra, zamieniając je w instrument śmierci. Czujesz trudną do przeciwdziałania siłę próbującą wessać cię z kryjówki prosto w otchłań potwora. Widzisz iskry przeskakujące po twoim ubraniu, ból uszu wywoływany przez dziki ryk trąby może być twoją zgubą, gdy z chęcią ich zakrycia puścisz się swojego uczepienia. Modlisz się tylko, aby Moloch z ciebie zrezygnował, albo szybko z tobą skończył.

Dotychczas nie odnaleziono ciała żadnej osoby, która nie zdołała uciec przed Molochem. Znajdywane pozostałości osobistego wyposażenia noszą ślady cięcia i znacznego nadpalenia.

Obserwacja Molochów z zachowaniem bezpieczeństwa tj. przykładowo pozostania w ukryciu bądź unikania zauważenia przez promienie świetlne nie spowoduje ataku. Długotrwałe obserwacje Molochów w ich środowisku wskazuje na obecność zachowań pasywnych, podczas których byty wydają z siebie emisję pojedynczych, przeciągłych dźwięków syreny okrętowej bądź powoli przemieszczają się na nieznaczne odległości.

Biologia:

Molochy z zewnątrz przypominają konstrukcje wykonane z typowej cegły, pokrytej warstwą nieokreślonej, ciemnej substancji pyłopodobnej. Mimo to, dotychczasowe próby uszkodzenia Molocha zakończyły się niepowodzeniem. Ich wysokość waha się między 160 a 200 metrami.

Byty poruszają się, sunąc delikatnie nad powierzchnią gruntu, jednakże są w stanie zniszczyć każdą przeszkodę stojącą na ich drodze, przy czym wydają się unikać solidnych i dużych budynków. Nie jest wiadome, w jaki sposób są w stanie uzyskać takie prędkości i swobodę ruchu przy jego stosunku do prawdopodobnej masy i środka ciężkości.

Molochy nieustannie emitują ze swojego wnętrza głuchy dźwięk, określany jako rezonujący pogłos bijącego, masywnego dzwonu. Dźwięk ten zwiększa swoje natężenie w przypadku poruszania się bytu. Oprócz tego, w różnych sytuacjach byty emitują wspomniane już odgłosy przypominające trąbę bądź syrenę okrętową. Poniżej zaprezentowano dwa nagrania tych dźwięków wraz z opisem okoliczności ich utworzenia:


Wędrowcy, którzy przeżyli bliskie spotkanie z bytami podczas bycia w stanie niepełnego zabezpieczenia pod powierzchnią gruntu twierdzą, iż powietrze w pobliżu Bytów wydaje się być ciężkie i naelektryzowane, a sam dźwięk buczenia i wydawany ryk syreny powoduje ból i silny dyskomfort. Zgłaszane jest również odczuwanie nieznanej siły przyciągającej, przez którą Wędrowcy odczuwają duże trudności z utrzymaniem się wewnątrz schronienia, jak gdyby Moloch usilnie próbował "wessać" daną osobę z jej azylu.

Punkty świetlne Molochów są doskonale widoczne w nocy bądź przy niskim natężeniu oświetlenia na zewnątrz, wydają się posiadać ściśle określoną synchronizację i schemat błysków, zwłaszcza w przypadku obecności kilku Molochów w swoim zasięgu. Niewykluczone, iż oprócz sposobu rozpoznawania terenu może stanowić to rodzaj komunikacji między samymi Bytami.

Obecnie trwają spekulacje dotyczące rzeczywistej egzystencji Molochów jako maszyn, niż jako żywych organizmów.

Odkrycie:

Pierwszego odkrycia dokonano na Poziomie PL-63, gdy grupa Wędrowców zaobserwowała o poranku na horyzoncie sylwetkę komina, którego obecności nigdy wcześniej nie zarejestrowała. Po załączeniu się świateł na szczycie obiektu, skierowały się one w stronę Wędrowców, natomiast sam obiekt po chwili zaczął zwiększać swój rozmiar, co w rzeczywistości było rozpoczętym atakiem. Ze względu na bliskość wyjścia z poziomu grupa ocalała i zdała relację z odkrycia.

Wskazania i przeciwwskazania:

Wskazania:

  • Po zauważeniu Molocha natychmiast schowaj się, upadnij, w jakikolwiek sposób ogranicz swoją widoczność i sprawdź, czy nie zostałeś dostrzeżony.
  • Unikaj wystawiania się i postaraj oddalić się na znaczną odległość, poszukaj schronienia.
  • Jeżeli Moloch zaatakuje, jak najszybciej znajdź miejsce pod powierzchnią gruntu, w które możesz wejść. W nim następnie zabezpiecz się poprzez przyjęcie skulonej pozycji i znajdź punkt zaczepienia. Bez względu na wszystko nie zmieniaj swojej pozycji i nie opuszczaj schronienia do czasu, gdy Moloch nie odejdzie.

Przeciwwskazania:

  • Nie należy wystawiać się na widoczność Molocha.
  • Nie należy zbliżać się ani specjalnie prowokować Bytów.
  • W przypadku Molocha pozostającego w bezruchu i będąc na otwartym terenie po zauważeniu Bytu nie należy go obserwować ani na niego ponownie spoglądać. Należy wówczas spokojnie się oddalić w bezpieczne miejsce, pod żadnym pozorem nie próbując biec.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License